Praca w samorządzie

Na początku lat 90-tych ub. wieku włączyłem się w prace Komitetu Obywatelskiego w zakresie typowania dobrych kandydatów do startu w wyborach do rady miasta. Osobiście nie wziąłem udziału w wyborach, dużo czasu pochłaniało mi prezesowanie w Związku Górnośląskim. Od władz miasta wybranych w pierwszej kadencji oczekiwałem, że zajmą się problemem śmierdzącej RAWY. Ponieważ tak się nie stało postanowiłem osobiście znaleźć się w gremium rady miasta, do którego zostałem wybrany w 1994r. W trakcie tej kadencji pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Miasta. Jednocześnie zostałem przez radnych wybrany delegatem do Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego woj. katowickiego. Z kolei tam wybrano mnie do dziewięcioosobowego Prezydium Sejmiku. Razem ze mną wybrani zostali: Jerzy Śmiałek –Prezydent Katowic, Zygmunt Łukaszczyk- Prezydent Żor i późniejszy wojewoda śląski, Wojciech Szarama – póżniejszy poseł, doc.dr inż. Emanuel Romańczyk- wicemarszałek sejmiku, dr hab. Janusz Frąckowiak- marszałek sejmiku, Jan Rzymełka – poseł dr Czesław Martysz- Przewodniczący Samorządowego Kolegium, Małgorzata Węgrzyn – wójt Gminy Klucze, Maria Tkacz –członek Prezydium. (patrz fotografia 1)

W kadencji 1994-1998 pracowałem w Komisj Kultury Rady Miasta i z pewnością osiągnięciem moim i kolegów z Komisji było przekonanie większości radnych do przyjęcia przygotowanego przez nas „Programu Polityki Kulturalnej Chorzowa”, w którym zasadniczą rolę przypisaliśmy mającemu powstać Chorzowskiemu Centrum Kultury. W tej też kadencji sejmiku przekonałem kolegów z Prezydium Sejmiku woj. katowickiego do wsparcia Komitetu Budowy Pomnika Wojciecha Korfantego (gdzie byłem Wiceprzewodniczącym) kwotą 60 tys. zł.

W wyborach do Rady Miasta w kolejnych latach 1998, 2002, 2006 i 2010 byłem szefem Komitetu Wyborczego Koalicji „WSPÓLNY CHORZÓW”, w których to wyborach zawsze zdobywaliśmy bezwzględną większość mandatów, co było ewenementem na skale krajową. W 1998 r. otrzymałem propozycję objęcia stanowiska Wiceprezydenta Miasta ds. Społecznych, które pełniłem do listopada 2010 r. W tym okresie czasu byłem urlopowany na Politechnice Śląskiej. Za zgodą dziekana wypełniałem jedynie połowę pensum dydaktycznego

W okresie pracy na stanowisku Wiceprezydenta podlegały mi następujące dziedziny życia miasta:

 • Edukacja
 • Pomoc Społeczna
 • Ochrona Zdrowia
 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
 • Sport
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Współpraca zagraniczna

W tych wszystkich dziedzinach swoim zaangażowaniem odcisnąłem swoje piętno. Przede wszystkim starałem się zarazić współpracowników entuzjazmem w wykonywaniu zadań. We wszystkich wymienionych dziedzinach Chorzów mógł się poszczycić osiągnięciami. Często dokonywaliśmy rzeczy unikalnych, przekraczających miarę stutysięcznego miasta. Przykłady takich osiągnięć można by mnożyć. Z pewnością jest to:

 • Wysoki pozom szkolnictwa
 • Pięć wyższych uczelni ulokowanych w Chorzowie, a szczególnie ulokowany na terenie dawnej jednostki wojskowej ośrodek Uniwersytetu Śląskiego
 • Przekształcenie lecznictwa otwartego w sieć niepublicznych przychodni i poradni
 • Restrukturyzacja szpitali miejskich, w tym połączenie trzech szpitali w Zespół Szpitali Miejskich
 • Żywienie 3000 dzieci z biednych rodzin w stołówkach szkolnych
 • Utworzenie sieci świetlic dla dzieci potrzebujących wsparcia
 • Tworzenie sieci Domów Dziennego Pobytu dla seniorów
 • Przebudowa dawnego budynku Teatru Miejskiego przy ul. Sienkiewicza i utworzenie Chorzowskiego Centrum Kultury
 • Stworzenie dla młodzieży sieci boisk o podłożu elastycznym
 • Przekazywanie wielu zadań do wykonania, w trybie konkursowym, przez organizacje pozarządowe
 • Uruchomienie Centrum Inicjatyw Społecznych

Oprócz wymienionych przykładów , są w mojej działalności takie konkretne osiągnięcia w których mój osobisty wkład w postaci inicjatywy i zaangażowania był przesądzający. Niektóre z nich przedstawiam bliżej.