Artykuły naukowe

Wykaz publikacji dr inż. Joachima Otte

 1. Otte J.: Metoda wyznaczania charakterystycznych wielkości gazowo-parowego układu siłowni, ZN Pol. Śl. Energetyka 43, str. 59-77.
 2. Kutarba K., Otte J.: Charakterystyka zespołów turbin gazowych do pracy szczytowej, Energetyka nr 6, 1972, str. 181-187.
 3. Otte J.: Rozkłady prędkości na wlocie i wylocie wirnika o stożkowym przepływie czynnika, ZN Pol.Śl. Energetyka 47, 1973, str. 113-127. [pobierz]
 4. Witkowski A., Otte J.: Analiza wpływu wskaźników kinematycznych i konstrukcyjnych na ukształtowanie powierzchni łopatek sprężających kół wirnikowych z merydionalnym przyspieszeniem strumienia, ZN Pol.Śl. Energetyka 47, 1973, str. 59-77.
 5. Witkowski A., Otte J.: Projektowanie wieńców sprężających z merydionalnym przyspieszeniem strumienia z wykorzystaniem maszyny cyfrowej. Zbiór prac z III konferencji nt. „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”. Rzeszów 1973.
 6. Otte J.: Modele przepływu w zagadnieniach projektowania wysokosprawnych wentylatorów osiowych. Zbiór prac z konferencji naukowo-technicznej nt. „Wentylatory przemysłowe”. Gliwice-Katowice 1974, str. 201-217.
 7. Witkowski A., Otte J.: Nowe konstrukcje wentylatorów osiowych z merydionalnym przyspieszeniem strumienia. Zbiór prac z konferencji naukowo-technicznej nt. „Wentylatory przemysłowe”, Gliwice-Katowice 1074, str. 285-320.
 8. Otte J., Kosman G.: Ocena maksymalnej mocy zespołów turbin gazowych. Zbiór prac XIV sympozjum „Optymalizacja w mechanice”, Gliwice-Jaszowiec, luty 1975, str. 143-154. [pobierz]
 9. Otte J.: Równania przepływu płynu nieściśliwego w kanałach łopatkowych maszyn wirnikowych, ZN Pol.Śl. nr 420, Energetyka 53, 1975, str. 131-143.
 10. Witkowski A., Otte J.: Design and test of axial flow fans with meridional stream acceleration, Proceedings of the fifth Conference on Fluid Machinery, Budapest 1975, str. 1195-1207.
 11. Otte J.: Osiowo-symetryczny przepływ płynu nieściśliwego w kanałach łopatkowych osiowych maszyn wirnikowych, Archiwum Budowy Maszyn, tom XXII, z.4, 1975, str. 475-488.
 12. Kutarba K., Otte J.: Optymalne parametry zespołu turbiny gazowej do współpracy z blokiem parowym 200 MW w skojarzonym układzie siłowni parowo-gazowej. Zbiór prac XV sympozjum „Optymalizacja w mechanice”, Gliwice-Wisła, luty 1976, s. 223-232.
 13. Otte J., Szafraniec A.: Próba optymalizacji cech geometrycznych skrzyń wlotowych wentylatorów przy zastosowaniu modelowania elektrycznego. Zbiór prac XV sympozjum „Optymalizacja w mechanice”, Gliwice-Wisła, luty 1976, s. 317-328.
 14. Otte J.: Method of the analysis of the axi-symmetrical flow in the blade channels of turbines. Prace Instytutu Maszyn Przepływowych 70-72, PWN 1976, s. 597-614.
 15. Kosman G., Otte J.: Metoda kolejnych przybliżeń modelowania osiowo-symetrycznych pól temperatur na papierze przewodzącym, ZN Pol.Śl. nr 462, Energetyka 54, 1976, s. 57-66.
 16. Witkowski A., Otte J.: Nowy modelowy wentylator osiowy z merydionalnym przyspieszeniem strumienia, ZN Pol.Śl. nr 46, Energetyka 54, 1976, s. 67-84.
 17. Otte J.: Wyznaczenie pola prędkości i ciśnień w kanałach łopatkowych osiowych maszyn wirnikowych przy przepływie płynu nieściśliwego, ZN Pol.Śl. nr 474, Energetyka 56, 1976, s. 27-41.
 18. Otte J., Szafraniec A.: Badania przepływów w wirnikach maszyn promieniowych metodą analogii elektrycznej. Zbiór prac XVI sympozjum „Modelowanie w mechanice”, Wisła, marzec 1977, s. 355-366.
 19. Otte J.: Graficzne ujęcie kryteriów aerodynamicznego obciążenia stopnia sprężającego, ZN Pol.Śl. nr 562, Energetyka 66, 1978, s. 247-257.
 20. Otte J.: Numeryczne modelowanie quasi-trójwymiarowego przepływu płynu w maszynach wirnikowych. Zbiór prac z IV konferencji naukowo-technicznej „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”, Rzeszów, listopad 1978, s. 208-222.
 21. Otte J., Szafraniec A.: Porównanie metod modelowania przepływu przez palisady profilów. Zbiór prac XVII sympozjum „Modelowanie w mechanice”, Wisła, marzec 1979, s. 277-288.
 22. Otte J.: Zastosowanie współczesnych metod obliczeniowych mechaniki płynów w procesie projektowania wentylatorów (Wentylatory Przemysłowe, II konferencja naukowo-techniczna), ZN Pol.Śl. nr 604, Energetyka 72, 1979, s. 119-128. [pobierz]
 23. Otte J.: A numerical analysis of the axisymmetric incompressible flow in turbimachines, Proceedings of the Sixth Conference on Fluid Machinery, Budapest 1979, s. 789-808.
 24. Otte J.: Porównanie metod analizy osiowo-symetrycznego przepływu płynu przez układy łopatkowe maszyn wirnikowych wykorzystujących ogólny model przepływu w zakresie prędkości poddźwiękowych, ZN Pol.Śl. nr 617, Energetyka 73, 1980, s. 19-31.
 25. Otte J.: Przegląd krytyczny metod analizy osiowo-symetrycznego przepływu przez układy łopatkowe maszyn wirnikowych, Mechanika Teoretyczna i Stosowana, z.1, tom 18, 1980.
 26. Otte J.: Sformułowanie zagadnienia brzegowego w metodzie analizy przepływu przez maszyny wirnikowe przy zastosowaniu funkcji prądu, ZN Pol.Śl. nr 663, Energetyka 76, 1981, s. 15-26.
 27. Otte J., Szafraniec A.: Wpływ zmiany liczby łopatek wirnika na charakterystykę pracy wentylatora osiowego. Zbiór prac XIX sympozjum „Modelowanie w mechanice”, Beskid Śląski – Wisła, marzec 1981, s. 381-387.
 28. Otte J.: Koncepcja funkcji obciążenia aerodynamicznego palisady łopatek wirnika promieniowego. Zbiór prac V krajowej konferencji Mechaniki Cieczy i Gazów, ZN Pol.Poznańskiej (ser. Maszyny Robocze i Pojazdy), z. 22, 1982, s. 223-226.
 29. Otte J.: Analiza przepływu w kanałach łopatkowych promieniowych maszyn wirnikowych. Zbiór prac V konferencji naukowo-technicznej „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”, Rzeszów, grudzień 1983, s. 158-164.
 30. Kosman G., Otte J.: Rozkład temperatury w wale wentylatora wysokotemperaturowego, ZN Pol.Śl. nr 775, Energetyka 83, 1983, str. 271-290.
 31. Otte J.: Zagadnienie doboru cech geometrycznych skrzyń wlotowych wentylatorów osiowych, ZN Pol.Śl. nr 775, Energetyka 83, 1983, s. 321-338.
 32. Otte J.: Procedury obliczeniowe metody krzywizny linii prądu, ZN Pol.Śl. nr 775, Energetyka 83, 1983, s. 339-356.
 33. Otte J.: Nowe ujęcie zagadnienia modelowania charakterystyk pracy maszyn wirnikowych przedstawione na przykładzie wentylatora promieniowego, ZN Pol.Śl. nr 775, Energetyka 83, 1983, s. 357-368.
 34. Otte J., Szafraniec A., Misiewicz A.: Analiza porównawcza numerycznych metod rozwiązywania opływu palisady profili sprężających, ZN Pol.Śl. Energetyka 83, 1983, s. 369-388.
 35. Otte J.: Funktion of the aerodynamic blade loading as the criterion to the design of the centrifugal impeller, Proceedings of the 7 th conference on Fluid Machinery, Budapest 1983. [pobierz]
 36. Otte J.J.: Problematyka obliczeń przepływu w kanałach międzyłopatkowych wirników promieniowych z uwzględnieniem warstw przyściennych. Zbiór prac VI krajowej konferencji Mechaniki Cieczy i Gazów, Kozubnik 1984, ZN Pol.Śl. nr 807, Energetyka 88, s. 31-38.
 37. Otte J.J.: O racjonalnym kształtowaniu wirników wentylatorów promieniowych, ZN Pol.Śl. nr 856, Energetyka 91, 1985, s. 397-409.
 38. Otte J.J.: Problematyka matematycznego modelowania charakterystyk pracy wentylatorów promieniowych, ZN Pol.Śl. nr 856, Energetyka 91, 1985, s. 411-423.
 39. Otte J.J., Bielecki Z.: Zagadnienie modelowania erozji tarciowej w wirnikach wentylatorów promieniowych, ZN Pol.Śl. nr 856, Energetyka 91, 1985, s. 425-440.
 40. Otte J.J., Szafraniec A.: Wyznaczanie charakterystyk teoretycznych płaskich palisad profili, ZN Pol.Śl. nr 856, Energetyka 91, 1985, s. 441-450. [pobierz]
 41. Otte J.J., Bielecki Z.: O matematycznym modelowaniu charakterystyk pracy wentylatorów osiowych. Zbiór prac VII krajowej konferencji Mechaniki Płynów, t. II, Warszawa 1986, s. 355-361.
 42. Otte J.J., Bielecki Z.: Calculation of the Performance Characteristics of Axial Fans. Zbiór prac konferencji SYMKOM 87, ZN Pol.Łódzkiej, nr 527, Cieplne Maszyny Przepływowe, z. 94, 1987, s. 103-112.
 43. Chmielniak T., Otte J.J.: Mathematical Formulation of an Optimum Design Problem of Stages in Turbomachines. Zbiór prac konferencji SYMKOM 87, ZN Pol.Łódzkiej nr 527, Cieplne Maszyny Przepływowe z. 94, 1987, s. 77-86.
 44. Otte J.J.: Einige Probleme des Entwurfsprozesses f r Laufr der von Radialmaschinen. ZN Pol.Śląskiej nr 1022, Energetyka z. 98, 1987, s. 107-124.
 45. Otte J.J., Bielecki Z.: Mathematical Modelling of Erosion in the Rotors of Centrifugal Fans. Proceedings of the 7 th International Conference on Erosion by Liquid and Solid Impact (ELSI VII), Cambridge, England, 1987, s. 801-807.
 46. Otte J.J., Rusin A., Wróblewski W., Grzyb R.: Wpływ hydraulicznego zbijania zgorzeliny na stan cieplny walcowanego pasma. Zbiór prac XXVIII Sympozjum „Modelowanie w mechanice”, Beskic Śląski – Wisła, kwiecień 1988, s. 385-392.
 47. Otte J.J.: Sformułowanie zagadnienia optymalizacji parametrów w szczelinie międzywieńcowej osiowego stopnia sprężąjącego i jego rozwiązanie. Zbiór prac z VI konferencji naukowo-technicznej „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”, Rzeszów, październik 1988, s. 124-130. [pobierz]
 48. Otte J.J., Bielecki Z.: Pola optymalnych parametrów projektowych wentyltorów osiowych. Zbiór prac z VI konferencji naukowo-technicznej „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”, Rzeszów, październik 1988, s. 131-137. [pobierz]
 49. Otte J.J.: Analiza przepływu przez palisadę profili sprężających w strudze o zmiennej grubości. Zbiór prac z VI konferencji naukowo-technicznej „Technologia przepływowych maszyn wirnikowych”, Rzeszów, październik 1988, s. 35-42.
 50. Otte J.J., Bielecki Z.: Mathematische Modelierung der Kennlinien von Axialventilatoren, Maschinenbautechnik, 1989, Heft 6, s. 256-260. [pobierz]
 51. Grajek K., Otte J.J.: Komputerowa analiza wytrzymałości wirników wentylatorów – System WIRMES. Zbiór prac konferencji „Komputerowo wspomagane konstruowanie i badanie maszyn wirnikowych – CAD Rotor’89”, Kielce, październik 1989, s. 51-59.
 52. Otte J.J.: Koncepcja, konstrukcja i pole pracy nowego typoszeregu przemysłowych wentylatorów promieniowych. Zbiór prac VI konferencji kotłowej, Szczyrk 1990, ZN Pol.Śl. nr 1101, Energetyka z. 113, s. 545-555.
 53. Otte J.J., Rduch J.: Komputerowa analiza cech konstrukcyjnych wałów i łożysk wentylatorów. Zbiór prac VIII konferencji „Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo”, Warszawa 1991.
 54. Chmielniak T., Otte J.J., Frydel W., Roj L.: Instalacja badawcza urządzeń odypających. Maszyny Górnicze (10), 3/37, lipiec 1992.
 55. Chmielniak T., Otte J.J., Frydel W.: Badania odpylaczy wirowych. Zbiór prac VII konferencji naukowo-technicznej „Przepływowe maszyny wirnikowe”, Rzeszów 1993, t. II, s. 105-110.
 56. Otte J.J.: Wentylatory dla energetyki – problemy badawcze i projektowe. Zbiór prac konferencji „Problemy badawcze energetyki cieplnej”, Warszawa 1993, s. 271-276.
 57. Otte J.J., Dziuba J.: Badania przepływowe wentylatorów przeznaczonych do pracy przy czynniku wysokozapylonym. Zbiór prac IV konferencji naukowo-technicznej „Wentylatory Przemysłowe”, Jaszowiec 1993, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1221, Energetyka z. 118, 1993, s. 151-162.
 58. Chmielniak T., Otte J.J.: WENTYLATORY – rozwój badań i konstrukcji. Zbiór prac IV konferencji naukowo-technicznej „Wentylatory Przemysłowe”, Jaszowiec 1993, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1221, Energetyka z. 118, 1993, s. 345-370.
 59. Chmielniak T., Kosman G., Otte J.J., Rusin A.: Zagadnienia modernizacji turbin i wentylatorów energetycznych. Zbiór prac IV konferencji „Gospodarka Remontowa Energetyki”, Bielsko-Biała 1994, Zeszyty Naukowe WSI w Opolu nr 199, Elektryka z. 38, 1994, s. 43-58.
 60. Walewski A., Otte J.J., Wojnar W.: Modernizacja układu podgrzewu powietrza w kotle OP380 z palnikami niskoazotującymi typu HTRN STORK BOILERS. Zeszyty Naukowe WSI w Opolu nr 199, Elektryka z.38, 1994, s.295-300.
 61. Otte J.J.: Zagadnienie wyboru i doboru wentylatorów i dmuchaw przemysłowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1281, Energetyka z. 126, 1995, s. 283-303. [pobierz]
 62. Otte J.J.: Analiza warunków pracy wentylatorów w układach odsiarczania spalin (UOS). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1281, Energetyka z. 126, 1995, s. 261-282.
 63. Otte J.J.: Wybrane zagadnienia projektowania i konstrukcji wentylatorów przemysłowych i energetycznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej nr 1350, Energetyka z.127, 1996, s.151-170.
 64. Otte J.J.: Zagadnienia doboru geometrii wirników wentylatorów promieniowych. Zeszyty Politechniki Śląskiej, „Prace Naukowe, Monografie, Konferencje” z. 1/1997, s.169-182.
 65. Otte J.J., Dziuba J.: Wpływ wybranych cech geometrycznych wirnika wentylatora promieniowego na naprężenia w łopatkach. Zeszyty Politechniki Śląskiej „Prace Naukowe, Monografie, Konferencje” (Materiały V Konferencji „Wentylatory Przemysłowe”, Zakopane 1997) z. 1/1997, s. 183-190.
 66. Otte J.J: Wentylatory przemysłowe. Rynek instalacyjny, 1998 nr 2.
 67. Otte J.J.: Dobór optymalnej geometrii wirników wentylatorów promieniowych „ROTARY FLUID – FLOW MACHINES”.Rzeszów 1998, Zbiór Prac VIII Międzynarodowej Konferencji, s. 135-141.
 68. Otte J.J, Dziuba J.: The Influence of Spiral Casing Geometry for Centriffugal Fans Static Efficiency. Cieplne Maszyny Przepływowe – Turbomachinery, No 122, Łódź 2002.
 69. Chmielniak T.,Otte J.J., Dziuba J.: The influence of Spiral Casing Geometry for Centriffugal Fans Static Efficiency. International Conference “CLASSIC AND FASHION IN FLUID MACHINERY”. Belgrad, October 18-20,2002. Proceedings.
 70. Otte J.J., Muszyński P.: Modernizacja układu powietrza pierwotnego kotła OP-650K w Elektrowni „Łaziska”. Sympozjum Naukowo-Techniczne „ZMIANA TECHNOLOGII DOPROWADZENIA POWIETRZA PIERWOTNEGO DO KOTŁA OP-650K”, marzec 2002r. Zbiór Prac.
 71. Otte J.J.’Dziuba J: Badania rozkładu ciśnienia na obwodzie obudowy spiralnej wentylatora promieniowego, Zeszyty Politechniki Śląskiej „Prace Naukowe, Monografie, Konferencje” z.13,2003,s. 115-124 [pobierz]
 72. Otte J.J., Rozkosz G.: Analiza metod obliczania optymalnej liczby łopatek wentylatorów promieniowych. Zeszyty Politechniki Śląskiej „Prace Naukowe, Monografie, Konferencje” z.13,2003, s.125-134.
 73. Otte J.J.,Dziuba J.: Badania wpływu geometrii obudów spiralnych na sprawność statyczną wentylatorów promieniowych. Energetyka nr 1/2004, s. 30-36. [pobierz]
 74. Otte J., Dziuba J., CHARACTERISTIC COEFFICIENTS OF SPIRAL CASINGS FOR CENTRIFUGAL FANS., Compressor & Turbine Flow Systems – Theory & Application Areas, Turbomachinery No.128 Volume II, Łódź, 2005
 75. Otte J., Dziuba J., NON-DIMENSIONAL COEFFICIENTS OF SPIRAL CASINGS FOR CENTRIFUGAL FANS AND ITS APPLICATIONS. VDI – Berichte 1922, Braunchweig, Germany, 2006
 76. Sieradzki S., Prysok E., Otte J., Dziuba J., Adamek J., Badania optymalizacyjne osiowych wirników wentylatorów do generatorów dużej mocy. Prace Naukowe – Konferencje z.18, Gliwice 2007
 77. Otte J., Optymalny kąt natarcia strugi w wirniku wentylatora promieniowego. Prace Naukowe – Konferencje z.18, Gliwice 2007
 78. Sieradzki S., Prysok E., Otte J., Dziuba J., Adamek J., Modernizacja wentylatorów do generatorów dużej mocy, XV Konferencja Energoserwis, Ryn 2007
 79. Sieradzki S., Prysok E., Otte J., Dziuba J., Adamek J., Badania optymalizacyjne osiowych wirników wentylatorów do generatorów dużej mocy – Politechnika Śląska VII Międzynarodowa Konferencja : Wentylatory i pompy przemysłowe. Gliwice 2008r.
 80. Sieradzki S., Prysok E., Otte J., Dziuba J., Adamek J., Nowa konstrukcja wentylatorów do generatorów dużej mocy, Energetyka, wrzesień 2008
 81. Dziuba J., Sieradzki S., Adamek J., Otte J., Prysik E., OPTIMIZATION OF GEOMETRICAL FEATURES OF AXIAL FAN IMPELLER FOR HIGH POWER GENERATOR, Compressor & Turbine Flow Systems – Theory & Application Areas, Turbomachinery No.133, Łódź 2008.
 82. Sieradzki S., Prysok E., Otte J., Dziuba J., Adamek J., Wentylator osiowy z tylnymi łopatkami kierowniczymi do generatorów. Materiały konferencyjne – XVI Konferencja Energetyki, Wojanów 2009r. s. 165 [pobierz]

Artykuły naukowe zawarte na tej stronie można wykorzystywać podając jej adres.