Wykształcenie

Dr hab. inż. Joachim Otte maturę uzyskał w Technikum Mechanicznym w Gliwicach. Politechnikę Śląską ukończył na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym. Za pracę z aerodynamiki maszyn wirnikowych otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. Studia podyplomowe o kierunku „Zarządzanie procesem rozwoju oświaty” ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 2001r. na Akademii Polonijnej w Częstochowie. W dniu 25 kwietnia 2014 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej obronił pracę habilitacyjną.