Mój program dla województwa śląskiego

Więcej samorządności

Nasze województwo od czasów powojennych traktowane jest jako region tworzący bogactwo Polski. Jednak od roku 1990 to „wyciskanie „ Śląska ubrano w gorset „quasi-demokratycznych” reguł. W ostatnich latach centrum decyzyjne gospodarki i finansów skupia się coraz bardziej w Warszawie i województwie mazowieckim, co ma ten skutek, że centrale dużych przedsiębiorstw, korporacji, banków i sieci handlowych w sprawozdawczości GUS-owskiej i podatkowej tam właśnie są prowadzone, tam też płacą podatki co powoduje marginalizowanie finansowe województwa śląskiego. Celem wzmocnienia finansów samorządów Śląska Partia Regionalna proponuje by każdemu ze szczebli samorządu przekazywać po 1% całego ściąganego przez państwo podatku VAT, przekazując środki pomiędzy gminy, powiaty i województwa, proporcjonalnie do liczby mieszkańców. Należy też wspierać wszystkie inicjatywy prowadzące do stworzenia województw samorządnych, co uwolniłoby potencjał rozwojowy wszystkich regionów.

Rewitalizacja miast górnośląskich

Bardzo często podkreśla się w mediach jak bardzo przez ostatnie 30 lat zmieniła się Polska. Wszyscy pamiętamy jak po wojnie wyglądała Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kołobrzeg, Szczecin, a jak wygląda teraz. Gdybyśmy tak samo popatrzyli na miasta górnośląskie to te zmiany nie są aż tak duże, bądź też nie ma ich wcale. Czyim więc kosztem zmieniała się Polska ? Najbliższe lata są więc jedną z ostatnich szans na pobudzenie miast naszego regionu do zrównoważonego rozwoju. Mimo przedstawianych przez kolejne rządy Programów dla Śląska niewiele w zakresie rewitalizacji miast górnośląskich się dzieje. Przyczyną jest przede wszystkim krzywdzący górnośląskie samorządy algorytm finansowania. Wystarczy przeanalizować ranking najuboższych miast w Polsce. I tak najuboższe w Polsce miasta na prawach powiatu pod względem dochodów na jednego mieszkańca to w kolejności:

 1. Świętochłowice – 3012 zł/mieszkańca,
 2. Piekary Śl.- 3408 zł,
 3. Sosnowiec – 3464 zł,
 4. Siemianowice Śl. – 3477 zł,
 5. Zabrze – 3545 zł.
 6. Mysłowice – 3553 zł,
 7. Bytom – 3569 zł,
 8. Ruda Śl. – 3677 zł.

Ten ranking musi być wyzwaniem dla władz tych miast i władz wojewódzkich województwa śląskiego, w celu upomnienia się o środki na rewitalizację naszych miast. Ten ranking należy upubliczniać i domagać się zmian w algorytmie przydziału środków finansowych dla samorządów.

Śródmieście plus

Zamiast budowy osiedli na peryferiach miast zagospodarujmy pustostany w centrach naszych górnośląskich miast. Proponujemy to zadanie w miejsce rządowego programu „Mieszkanie +” (który skutkuje „rozlewaniem się miast”, rozbudową infrastruktury, budową kolejnych bloków na peryferiach i powielaniem tego, co od lat robią deweloperzy). Wprowadzenie programu „Śródmieście plus”, ożywi miasta, wykorzysta istniejącą infrastrukturę, przywróci pięknym kamienicom ich dawny blask, zapobiegnie wyludnianiu się centrów, wprowadzając do nich młodych ludzi.

Rozwój metropolitalnego transportu kolejowego

Jest wielkim grzechem zaniechania poprzednich władz wojewódzkich, że nie dążyły do budowy Szybkobieżnej Kolei Regionalnej. Warszawa potrafiła wybudować wielokrotnie droższe (!!!) dwie linie metra, a nasze władze wciąż demonstrują nieudolność i „dupowatość”. Jest też skandalem, że mimo zapewnienia finansowania budowy połączenia kolejowego lotniska w Pyrzowicach z aglomeracją katowicką, poprzednie władze, brakiem zaangażowania pogrążyły ten projekt.

W obszarach metropolitalnych transport szynowy pełni kluczową rolę w całym systemie transportu publicznego. Sprawnie funkcjonująca Kolej Metropolitalna pozwoli mieszkańcom na szybkie i swobodne przemieszczanie się po Metropolii. Bez zbędnej zwłoki należy przygotować się do rozpoczęcia budowy systemu. Należy rozpatrzeć możliwość budowy metra naziemnego

Przez ostatnie lata rządy w Warszawie z premedytacją blokowały rozwój linii kolejowych w województwie śląskim. O tym, że czas przejazdu pociągiem między Katowicami a Krakowem jest od wielu, wielu lat stanowczo za długi, wiemy wszyscy. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Czeski przewoźnik Leo Express z powodu niskiej jakości torów zawiesił połączenie z Katowic przez Kraków do Pragi.
Należy ze zdwojoną siła pokazywać nasze zapóźnienie i wyraźnie i stanowczo żądać od rządu RP szybkiej modernizacji tych linii.

Bezwzględne dążenie do likwidacji smogu

Górny Śląsk jest najbardziej zanieczyszczonym regionem Europy. Warto, więc na serio zwielokrotnić wysiłki by skutecznie walczyć z powstawaniem smogu. Należy więc równolegle podejmować takie działania jak:

  • zmiana sposobu ogrzewania budynków, szczególnie eliminowanie paliw stałych na rzecz ogrzewania CO, opalania gazem. Należy zwiększyć udział energii odnawialnych, w tym szczególnie energii słonecznej. Wszystkie nowe budynki powinny obowiązkowo być wyposażone w kolektory słoneczne.
  • rezygnowanie z transportu indywidualnego, na rzecz transportu miejskiego. Powodem powstawania smogu w miastach są w dużej mierze również spaliny samochodowe. Stąd też należy dążyć do opracowania systemów transportowych zachęcających do rezygnowania z podróżowania własnym pojazdem spalinowym na rzecz ko munikacji publicznej autobusowej i szynowej.
  • korzystanie z nowoczesnych samochodów spełniających normy Euro. Należy rygorystycznie egzekwować spełnianie normy Euro w emisji spalin. Jeżeli pojazdy nie spełniają określonych norm, co jest najczęściej spotykane w przypadku samochodów z silnikiem diesla, to nie powinny one wjeżdżać, do ścisłego centrum miasta.
  • troszczyć się o zieleń występującą w miastach. To właśnie zieleń, drzewa, pomagają w oczyszczaniu atmosfery i powietrza w miastach, dlatego powinno się wykorzystywać każdą możliwość i sadzić nowe drzewa tak w centrach miast, jak i na obrzeżach.

Gospodarska troska o Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku jest parkiem wojewódzkim, tymczasem wydaje się, że realizowana jest strategia rozwoju parku miejskiego Katowic, a w szczególności zabudowywanego do granic możliwości Osiedla Tysiąclecia. Park jest regionalny, gdyż łoży nań cały Region, nie mogą więc klienci Parku przyjeżdżający samochodami być tępieni. Trzeba zapewnić Gościom z dalszych rejonów województwa łatwo dostępne parkingi!

Misją parku jest (patrz nazwa) „Kultura”. Stąd więc pomysł wydzielenia niewielkiego obszaru na stworzenie jeszcze Parku Miniatur (np. miejsc zabytkowych województwa), jeszcze innym pomysłem jest wybudowanie zadaszonego Amfiteatru (posiadamy w województwie najlepsze orkiestry, a nie mamy letniej sceny gdzie można by je prezentować). Takie amfiteatry wybudowano już w większości województw.

Budowa Centrum Nauki w Katowicach

Misją Centrum powinno być podsycanie ciekawości, wspieranie edukacji, pomoc w zrozumieniu nauki, udostępnianie wiedzy społeczności regionu w tym głownie ludziom młodym i dzieciom. Takie Centrum kosztem 350 mln zł powstało w Warszawie i w ciągu pierwszego roku działalności odwiedziło je 1 milion osób (bilet normalny kosztuje 25 zł).

Jesteśmy po Mazowszu najbardziej ludnym województwem. W naszej zaś aglomeracji mieszka więcej ludzi aniżeli w Warszawie. Województwo śląskie posiada olbrzymi potencjał naukowy uczelni wyższych i instytutów, stąd też musi nas być stać na taki prestiżowy projekt. Udziałowcami Centrum powinny być: Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytet Śląski i Miasto Katowice. Mimo tego, że były marszałek województwa M. Sekuła zaplanował 100 mln zł na remont Planetarium pod mylącym tytułem Centrum Nauki, należy dążyć i wspierać wysiłki czynione przez miasto Katowice w celu budowy tak potrzebnego w naszej Metropolii centrum. Należy też stale apelować do środowiska naukowego Uniwersytetu Sląskiego o włączenie się w prace nad stworzeniem Centrum.

Troska o zachowanie tożsamości regionu

 • W zakresie edukacji regionalnej należy skoordynować działania samorządów tak w zakresie programowym jaki i wydawniczym,
 • w zakresie troski o dziedzictwo materialne należy wymóc na rządzie stworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków Poprzemysłowych,
 • należy bezwzględnie współdziałać z posłami w celu uznania śląskiego języka za język regionalny oraz nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.