Rodzina

Rodzina jest najważniejszym składnikiem mojego życia – mówi dr hab. inż. Joachim Otte. Żona Barbara – jest adiunktem na Uniwersytecie Ekonomicznym (d. Akademia Ekonomiczna) i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Trójka dorosłych już dzieci założyła swoje rodziny. W mojej działalności szczególnie wspiera mnie żona Barbara. Poniżej publikuję dwa zdjęcia z żoną – jedno w śląskich strojach regionalnych, zrobione w czasie Święta Miasta, drugie – na zabawie.