Dzień Niesprawiedliwości

W dniu 6 maja 1945 r w sposób nielegalny i bezprawny komunistyczna Krajowa Rada Narodowa zniosła Statut Organiczny Województwa Śląskiego będący podstawą tzw. autonomii województwa śląskiego. Statut ten pierwotnie został przyjęty ustawą konstytucyjną z dnia 15 lipca 1920 roku. W Statucie Organicznym, w artykule 44, zagwarantowano, że jego likwidacja może dokonać się jedynie przy zgodzie SEJMU ŚLĄSKIEGO. Krajowa Rada Narodowa tej zgody nie uzyskała, gdyż Sejmu Śląskiego nie zwołano.

Po roku 1989 gdy Polska stała się krajem w pełni demokratycznym bardzo wiele bezprawnych decyzji uchylono, wiele krzywd naprawiono. Jednak lud śląski nie doczekał zadośćuczynienia. Można tu przytoczyć słowa Wojciecha Korfantego, który w 1935 roku broniąc autonomii mówił: „Wyodrębnienie polityczne i administracyjne Śląska jest podyktowane nie jakimiś separatystycznymi dążeniami ludności śląskiej, lecz wypływa z odrębnych warunków historycznych, geograficznych, gospodarczych i społecznych Śląska”. Drodzy Przyjaciele ! Pamiętajmy o DNIU NIESPRAWIEDLIWOŚCI, pamiętajmy o Wojciechu Korfantym. Nie można zbudować solidnego gmachu naszej przyszłości, jeżeli jego fundamenty zbudowane są na niesprawiedliwości, kłamstwie i krzywdzie. Górny Śląsk czeka. Jak długo jeszcze ????

Comments are closed.